Dibujo.JPGEjemplo.png

EJEMPLOS DE SECUENCIAS DIDÁCTICAS


billete.JPG

Proyecto de trabajo: Un billete de ida y vuelta


Secuencia didáctica: Colón, en busca de un sueño


- Tarea 1: Elaborar una presentación de diapositivas y presentarla en público
- Tarea 2: Escribir un diario o crear una obra de arte
- Tarea 3: Escribimos un artículo de opinión “Cristóbal Colón en el siglo XXI”

Secuencia didáctica: Odio, sangre y lágrimas: Huyendo de la muerte


- Tarea 1: Elaborar una presentación de diapositivas y presentarla en público
- Tarea 2: Escribir un relato o un artículo de opinión
- Tarea 3: Elaborar una historia digital

Secuencia didáctica: Escapando de la pobreza: compro billete para España


- Tarea 1: Elaborar una presentación de diapositivas y exponerla en público
- Tarea 2: Hacer una entrevista o crear y cantar una canción
- Tarea 3: Construir un cartel digital


niños.JPG

Utilizando vokis:

Proyecto de trabajo: El trabajo infantil y juvenil ayer y hoy


- Actividad inicial Corcho digital Wallwhiser
- Tarea 1: Elaboración de una presentación de diapositivas y exponerla en público
- Tarea 2: Escribir un diario personal y leerlo en voz alta a los demás
- Tarea 3: Conectamos con la actualidad: elegimos una tarea

VAS MUY BIEN ¡¡ADELANTE!!

Te puede ayudar
Tarea : Construir un cartel digital


LANA: Poster Digital baten lantzea
GAIA: Arte Erromanikoaren ezaugarriak (hiru talde, bakoitza lau ikaslek eratua, eta bakoitzak gai batean zentratuko da: arkitektura, eskultura eta pintura).
KURTSOA: 2. Batxilergoa
ZER BEHAR DUGU LANA EGITEKO: internet konexioa duen ordenagailua, proiektorea eta pantaila.

1. ALDEZ AURREKO EZAGUTZAK: Interneten informazioa bilatzen hasi baino lehen, talde bakoitzak aurretik dituzten ezagutzak komunean jarriko ditu. Jarduera honek berebiziko garrantzia du, konturatuko baitzarete uste duzuena baina askoz ere gehiago dakizuela. Behin ikusita zer den dakizuena, ikusi beharko duzue zer ez dakizuenedo zertan jakin beharko zenukete gehiago. Ideiak gordetzen joateko, lagungarria izan al zaizue "kortxo digital" batean jartzea.


2.IKERKETAREN PLANIFIKAZIOA: Lanean hasi baino lehen, berebiziko garrantzia du gure ikerketaren planifikazioa egitea. Planifikazio egokia eginez gero, emaitza hobea izango da eta denboraren optimizazioa lortuko duzue. Horretarako, herraminta bezala ondorengo plantilla erabiltzen al duzue:3. BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN: Internet es una buena herramienta para buscar información tanto gráfica como escrita, pero tenéis que tener claro qué es lo que necesitáis. Para ello es muy importante haber realizado bien la primera actividad. Como ayuda podéis utilizar estas plantillas donde iréis recogiendo la información escrita y la gráfica. En el grupo podéis repartiros la tarea, pero recordad que tenéis que dar respuesta a todas las cuestiones que se plantean.

earth_with_mouse_md_wht.gif
earth_with_mouse_md_wht.gif


DIRECCIONES DE INTERNET:
4. SELECCIÓN DE INFORMACIÓN TENIENDO EN CUENTA NUESTRO PROYECTO: Una vez recopilada toda la información necesaria, comenzaremos a perfilar cómo puede ser nuestro poster, guiándonos por la información recopilada. Esto es, si hemos encontrado algún video interesante podemos pensar en incluirlo en nuestro poster, así como una presentación de fotos etc... Para ello os será muy útil rellenar el siguiente documento, que os ayudará a perfilar vuestro proyecto:

4.ELABORACIÓN DEL PRODUCTO: Preparación de las diferentes partes del poster, teniendo en cuenta la información recopilada. Sugerencias: presentación avatar, presentación diapositivas, friso cronológico... Es muy importante que cada parte tenga relación con la otra, cohesionar todo. No tenéis por qué utilizar todos los recursos posibles, lo importante es utilizar los necesarios y sacarles el máximo partido. Os adjunto como ayuda unas orientaciones que os ayudarán en la elaboración de un Power Point para incluirlo en el poster.

POSTERRA EGITEKO JARRAIBIDEAK:
  • EDUGLOGSTER poster edo afitxak egitekoi nterneteko doaineko aplikazioa da, non testu, irudi, bideo eta soinuak sartzen al diren. Aplikazio hau nola erabiltzen ikasteko, hona hemen youtubeko tutorial bat:


  • Posterreko testuak idazterako orduan kontuan izan beharrekoak:
  1. Idazterako orduan 1.go pertsonan egingo duzuen, singularrean ala pluralean.
  2. Saia zaitezte ideiarik garrantzitsuenak azaltzen, baita testuko atal edo zati bakoitza ere desberdintzen.
  3. Testuak ahalik eta ulergarri eta erakargarrien izan daitezen idatz itzazue testu labur, koherente eta ongi lotuak.
  4. Ortografia zaindu, horretarako errepasatu testuak behin baino gehiagotan.

  • Hau izango da zuen ikaskideek erabiliko duten ebaluazio plantilla. Begirada bat emaiozue jakiteko zer izango duten kontuan ebaluatzeko orduan.